Bán đấu giá xe ô tô tải đầu kéo, nhãn hiệu FOTON, BKS: 38C-069.51

Giá: Liên hệ

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 • Tài sản bán đấu giá: 01 (một) chiếc xe ô tô tải đầu kéo, nhãn hiệu FOTON  số khung: PEB8EL021472, số máy: 21414K072167, BKS: 38C-069.51, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 004632 do Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh hà Tĩnh cấp ngày 23/3/2015 đứng tên ông Hoàng Trọng Mẫu.
 • Giá khởi điểm của tài sản: 570.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi triệu đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc bán đấu giá tài sản.
 • Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% giá khởi điểm đối với mỗi tài sản/01 đơn tham gia.

Được nộp vào tài khoản của nộp vào tài khoản của Công ty Cổ phần đấu giá  ASEAN, số tài khoản là: 2901857898 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu    – Chi nhánh Nghệ An.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm  trăm ngàn đồng chẵn).

 • Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
 • Thời gian đăng báo: Ngày 11/10/2017 và ngày 16/10/2017
 • Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ đến 16h00’ ngày 16/10/2017 đến hết 16h00’ ngày 24/10/2017.
 • Thời gian xem tài sản: Từ 08h00’ đến 16h00’ ngày 22/10/2017 và ngày 23/10/2017.
 • Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ 08h00’ đến 16h00’ ngày 24/10/2017 và ngày 25/10/2017.
 • Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 08h00’ đến 16h00’ ngày 22/10/2017 và ngày 23/10/2017 (Sau khi người tham gia đấu giá đã nộp đủ hồ sơ theo quy định)
 • Thời gian công bố giá: 09h00 ngày 26/10/2017.
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
 • Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.
 • Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham dự đấu giá, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN; Địa chỉ: Số 109, đường Cao Xuân Huy, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
 • Địa điểm xem tài sản: Bãi giữ xe của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Quốc Bảo Nghệ An; Địa chỉ: 161/3/đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
 • Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN; Địa chỉ: Số 109, đường Cao Xuân Huy, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
 • Thông tin liên hệ:
 • Mr.Dung: 0977466886
 • Mr.Thọ   : 0916573337