Chuyên viên C&B và Quan hệ lao động

Ngày đăng: 21/12/2017 / Đăng bởi: BBT website AMC / 0 Bình luận

Vpbank Amc tuyển dụng Chuyên viên C&B và Quan hệ lao động. Thực hiện công tác tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm, thuế TNCN, thực hiện công tác văn bản quan hệ lao động, quản lý thông tin nhân sự, báo cáo, công tác quản lý và lưu trữ hệ thống hồ sơ nhân sự.

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Nhân sự

Hạn nộp hồ sơ: 30/8/2018

Mô tả công việc

1. Thực hiện công tác tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm, thuế TNCN

 • Thực hiện việc tính toán lương hàng tháng, trích các khoản bảo hiểm bắt buộc, thanh toán lương và tạm trích thuế Thu nhập cá nhân cho CBNV.
 • Thực hiện thanh toán và quyết toán lương kinh doanh, thuế TNCN theo định kỳ hoặc theo năm tài chính cho CBNV.
 • Thực hiện việc đóng bảo hiểm bắt buộc cho CBNV và các công tác liên quan với cơ quan Bảo hiểm.
 • Thực hiện công tác quản lý dữ liệu đối với việc tham gia bảo hiểm tự nguyện cho CBNV (Bảo hiểm JLT).
 • Thực hiện công tác đăng ký MST TNCN, GTGT và các công tác liên quan đến thuế TNCN cho CBNV.
 • Thực hiện quyết toán lương, thưởng, thuế thu nhập cá nhân, các khoản bảo hiểm bắt buộc trong năm tài chính cho CBNV.
 • Thực hiện thanh toán truy thu/ truy lĩnh cho người lao động thôi việc.
 • Hàng tháng, cập nhật và tổng hợp các bảng thông tin về quá trình lương, dữ liệu quyết toán thuế TNCN, dữ liệu quyết toán lương kinh doanh…của CBNV. Lưu trữ, quản trị (bảo quản, bảo mật, sử dụng, cung cấp) thông tin liên quan theo quy định.

2. Thực hiện công tác văn bản quan hệ lao động

 • Đầu mối cung cấp và hướng dẫn các biểu mẫu kế hoạch/ báo cáo/ mục tiêu…về công tác nhân sự cho người lao động.
 • Đầu mối kiểm soát và lập các danh sách và đôn đốc người lao động đến hạn báo cáo thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Công ty.
 • Soạn thảo các văn bản QHLĐ bao gồm: Hợp đồng lao động, gia hạn/chấm dứt Hợp đồng lao động, các quyết định tiếp nhận nhân sự, quyết định tiền lương, các loại quyết điều động, luân chuyển, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật lao động…. 
 • Tư vấn và hướng dẫn cho các đơn vị các vấn đề liên quan đến nhân sự theo Quy chế, Quy trình và Chính sách nhân sự đã được ban hành; triển khai, theo dõi việc thực hiện các quy định về ký kết Hợp đồng lao động, chính sách luân chuyển, khen thưởng, đề bạt, khen thưởng, xử lý kỷ luật lao động.
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách nhân sự theo Quy định của VPbank  AMC và Pháp luật.

3. Quản lý thông tin nhân sự, báo cáo

 • Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhân sự của Công ty.
 • Theo dõi, cập nhật và quản lý thông tin, tình hình nhân sự thực tế của toàn Công ty. 
 • Lập báo cáo nhân sự theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận Nhân sự và Ban Lãnh đạo.
 • Xử lý thông tin để có được các báo cáo nhân sự theo định kỳ và theo yêu cầu của Trưởng bộ phận Nhân sự và Ban Lãnh đạo Công ty.
 • Cung cấp báo cáo cho các đơn vị có liên quan (cả bên trong và bên ngoài Công ty) theo đề xuất sau khi đã được cấp có thẩm quyền kiểm soát số liệu và thông tin gửi đi;
 • Thống kê, phân tích các báo cáo quản trị định kỳ và đột xuất

4. Công tác quản lý và lưu trữ hệ thống hồ sơ nhân sự

 • Thực hiện thu thập hệ thống hồ sơ nhân sự theo quy định;
 • Tổ chức sắp xếp và lưu trữ hệ thống hồ sơ nhân sự đầy đủ và khoa học

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan
 • Có kinh nghiệm công tác ở vị trí công việc tương đương ít nhất 2 năm
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến
 • Năng động, nhiệt tình và cẩn thận trong công việc.

Thông tin liên hệ

1. Miền Bắc:
   - Ms. Hạnh Dung: dungnth@vpbank.com.vn
2. Miền nam:
   - Mr. Tấn Lộc: locnt3@vpbank.com.vn