Chuyên viên Kế toán

Ngày đăng: 02/01/2018 / Đăng bởi: BBT website AMC / 0 Bình luận

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên Kế toán. Hằng ngày, kiểm tra theo dõi tính chính xác dòng tiền đi, dòng tiền đến, số dư các tài khoản của công ty. Trực tiếp tiếp nhận, tập hợp, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ thanh toán nội bộ.

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2018

Mô tả công việc

 • Hằng ngày, kiểm tra theo dõi tính chính xác dòng tiền đi, dòng tiền đến, số dư các tài khoản của công ty.
 • Trực tiếp tiếp nhận, tập hợp, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ thanh toán nội bộ; Lập chứng từ thanh toán. Chuyển cho Kế toán trưởng kiểm soát trước khi trình Tổng giám đốc ký. Hạch toán và lưu trữ các chứng từ liên quan (ngoại trừ các nghiệp vụ cụ thể đã được cán bộ khác quản lý trực tiếp).
 • Giao nhận chứng từ với các Ngân hàng.
 • Kế toán đặt tiền gửi ở Ngân hàng.
 • Kế toán công nợ.
 • Kế toán nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh dịch vụ
 • Kế toán TSCĐ, CCDC và XDCB
 • Kế toán mua bán Nợ
 • Kế toán nghiệp vụ mua bán Tài sản đảm bảo
 • Kế toán nghiệp vụ các khoản phải trả cho cán bộ nhân viên
 • Xuất hóa đơn đối với các giao dịch phát sinh doanh thu.
 • Lập các phiếu kế toán liên quan.
 • Định kỳ in, đóng sổ sách kế toán và lưu trữ số sách theo đúng Chế độ kế toán.
 • Các công việc khác do Ban Giám đốc, Kế toán trưởng phân công.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học.
 • Chuyên môn: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế…
 • Kiến thức: Có kiến thức trong lĩnh vực kế toán, tài chính đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, các quy trình, quy định của Nhà nước và Pháp luật về kế toán, tài chính, thuế.
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán thanh toán 
 • Kỹ năng:

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

+ Kỹ năng giao tiếp tốt.

+ Kỹ năng tin học văn phòng.

 • Thái độ: Chủ động tổ chức thực hiện công việc khoa học, tinh thần trách nhiệm cao trọng công việc.

Thông tin liên hệ

 • Miền bắc: Ms. Hạnh Dung

Email: dung nth@vpbank.com.vn

 • Miền Nam: Ms. Hương Lan

Email: lannth6@vpbank.com.vn