Chuyên viên Tuyển dụng và Đào tạo

Ngày đăng: 21/12/2017 / Đăng bởi: Nguyễn Thị Hạnh Dung / 0 Bình luận

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng và Đào tạo, thực hiện công tác đào tạo, thực hiện công tác tuyển dụng

Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Nhân sự

Hạn nộp hồ sơ: 25/1/2018

Mô tả công việc

1. Thực hiện công tác đào tạo

 • Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm/quý/tháng Triển khai hoạt động phân tích, xác định nhu cầu đào tạo của các đơn vị trong Công ty định kỳ theo năm/quý;
 • Tổng hợp nhu cầu đào tạo của các đơn vị trong Công ty;
 • Tư vấn về đào tạo phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh và nhu cầu đào tạo của CBNV; Tham gia hoàn thiện Bộ chuẩn hóa tài liệu đào tạo theo phân công của Trưởng bộ phận
 • Tìm kiếm các nguồn đào tạo, đề xuất giảng viên cho các chương trình đào tạo;
 • Tổ chức các chương trình đào tạo nghiệp vụ nội bộ/ kỹ năng nghiệp vụ bên ngoài theo kế hoạch được phê duyệt
 • Lên danh sách học viên phù hợp với mỗi khóa học; cung cấp mọi thông tin về nội dung, chức năng, địa điểm, đối tác phối hợp, mục đích đào tạo đến các cấp quản lý và nhân viên;
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan, giảng viên, chuyên gia được mời để soạn thảo, in ấn giáo trình phục vụ học viên;
 • Quản lý chương trình đào tạo về mọi mặt: tài liệu đào tạo, thành phần tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giảng dạy và học tập được giao...;
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm tổ chức thi tuyển, kiểm tra trình độ... của cán bộ nhân viên theo yêu cầu của khoá đào tạo;
 • Thu thập ý kiến của các học viên sau khi kết thúc khóa đào tạo; lập báo cáo sau mỗi khóa đào tạo, đánh giá hiệu quả của khóa học, nêu khó khăn còn tồn tại và đề xuất các giải pháp để cải thiện chất lượng đào tạo;
 • Chủ động tìm hiểu và khai thác các nguồn đào tạo bên trong và bên ngoài Ngân hàng để thực hiện kế hoạch được giao;
 • Thực hiện đánh giá sau đào tạo nhằm lựa chọn được những tổ chức đào tạo chất lượng, hiệu quả cho Công ty; đồng thời đề xuất cải thiện nội dung, chương trình đào tạo nội bộ;
 • Thực hiện công tác đào tạo hướng dẫn định hướng cho CBNV tân tuyển và phối hợp cử cán bộ đi đào tạo tại Ngân hàng.
 • Quản lý và lưu trữ các tài liệu đào tạo.

2. Thực hiện công tác tuyển dụng

 • Tham gia xây dựng định biên nhân sự cho các đơn vị theo phân công của Trưởng bộ phận 
 • Tập hợp số liệu về bộ máy nhân sự tại các đơn vị;
 • Tham gia tổng hợp số lượng, chất lượng, cơ cấu lao động và kế hoạch sử dụng lao động của các đơn vị trong phạm vi được giao.
 • Thực hiện phân tích công việc, tổng hợp kết quả phân tích và thiết kế công việc của các vị trí, chức danh theo phạm vi được phân công, gồm:

- Xác định các thông tin để thực hiện phân tích công việc (tình hình thực hiện công việc, yêu cầu đối với vị trí công việc, tiêu chuẩn mẫu trong việc thực hiện công việc, điều kiện để thực hiện công việc...) cho từng vị trí công việc trong Công ty;

- Xác định mục đích sử dụng các thông tin để đưa ra các hình thức và phương pháp thu thập thông tin phân tích một cách hợp lý nhất; 

- Thu thập các thông tin cơ bản dựa trên sơ đồ tổ chức của Công ty, các văn bản quy định về cơ cấu tổ chức hoạt động của các phòng ban, bộ phận trong Công ty;

- Kiểm tra, xác minh lại tính chính xác của thông tin thu thập được cho việc phân tích công việc thông qua những cán bộ nhân viên đang thực hiện công việc đó.

- Tham gia xây dựng bản mô tả công việc của các vị trí, chức danh theo phạm vi được phân công;

- Cập nhật hệ thống mô tả công việc theo các nội dung đã được phê duyệt.

 • Thực hiện trực tiếp việc tuyển dụng đối với các chức danh nhân viên và các chức danh khác nếu được phân công;
 • Đề xuất nhân sự tham gia Hội đồng tuyển dụng theo quy định của VPBank AMC;
 • Trực tiếp thực hiện các công đoạn của quy trình tuyển dụng như thông báo tuyển dụng, các bước thi tuyển, chấm thi, phỏng vấn, thông báo kết quả tuyển dụng...;
 • Soạn thảo, trình ký và thực thi các nội dung của Hợp đồng đăng tin tuyển dụng, thuê tuyển dụng, thuê địa điểm tổ chức tuyển dụng...;
 • Tổng hợp kết quả tuyển dụng và đề xuất lựa chọn kênh truyền thông, đối tượng ứng viên, cách thức thu hút, tuyển chọn ứng viên phù hợp với các tiêu chí tuyển dụng... ở mức chi phí hợp lý nhất cho Công ty.  
 • Soạn thảo, trình ký Tờ trình tiếp nhận nhân viên mới;
 • Tiếp nhận, kiểm tra và bàn giao hồ sơ nhân sự của nhân viên mới cho Chuyên viên/ Nhân viên Nhân sự (Dữ liệu, tiền lương & phúc lợi).
 • Hướng dẫn cán bộ nhân viên tân tuyển hội nhập văn hóa làm việc của ngân hàng , định hướng phát triển nghề nghiệp cho người lao động tại VPBank AMC
 • Kiểm soát chi phí tuyển dụng hàng tháng
 • Thực hiện chế độ báo cáo (thường kỳ, đột xuất) theo quy định.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan
 • Có kinh nghiệm công tác ở vị trí công việc tương đương ít nhất 2 năm
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến
 • Năng động, nhiệt tình và cẩn thận trong công việc

Thông tin liên hệ

 • Miền bắc: Ms. Hạnh Dung

Email: dung nth@vpbank.com.vn

 • Miền Nam: Ms. Hương Lan

Email: lannth6@vpbank.com.vn