Tất cả sản phẩm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 159, tờ bản đồ Lô số 10 Khu TĐC Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, tại địa chỉ: Nay là TDP Quyết Tiến, phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với...
Giá: 299.000.000₫
Quận/huyện: TX Kỳ Anh
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 63, tờ bản đồ số: 73/371, có địa chỉ tại: Thôn Long Tiến, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Theo giấy chứng nhận “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BL 899568, số vào sổ cấp GCN: CH 00029 do...
Giá: 708.750.000₫
Quận/huyện: TX Kỳ Anh
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 164, tờ bản đồ 5b Khối phố trung Quý, phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh,, tỉnh Hà Tĩnh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số...
Giá: 407.048.000₫
Diện tích: 123.9 m2
Quận/huyện: Hà Tĩnh
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 212, tờ bản đồ số: 48-I, có địa chỉ tại: TDP An Châu I, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Theo giấy chứng nhận “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BV 859434, số vào sổ cấp GCN: CH01633D do UBND thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên...
Giá: 330.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 212B, tờ bản đồ số: 48-I, có địa chỉ tại: TDP An Châu I, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Theo giấy chứng nhận “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BV 859433, số vào sổ cấp GCN: CH01634D do UBND thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên...
Giá: 723.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 13-1, tờ bản đồ 10, khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 893091, số vào sổ cấp GCN: CH - 00572 đứng tên bà Đỗ Thị Quỳnh; chuyển nhượng cho ông Trịnh Như Nam, CMND số 173206113, địa chỉ tại thôn An...
Giá: 161.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dung đất của bên thế chấp tại thửa đất số 29, tờ bản đồ số 45/371, địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố Nhân Thắng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo “ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CD 112646, Số vào sổ cấp GCN: CH00134...
Giá: 366.300.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: " Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 190B, tờ bản đồ số 14, có địa chỉ tại tổ 18, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà...
Giá: 847.800.000₫
Quận/huyện: Hà Đông
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 212B, tờ bản đồ số: 48-I, có địa chỉ tại: TDP An Châu I, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Theo giấy chứng nhận “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BV 859433, số vào sổ cấp GCN: CH01634D do UBND thành phố Sông Công, tỉnh...
Giá: 814.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 212, tờ bản đồ số: 48-I, có địa chỉ tại: TDP An Châu I, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Theo giấy chứng nhận “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BV 859434, số vào sổ cấp GCN: CH01633D do UBND thành phố Sông Công, tỉnh...
Giá: 412.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 63, tờ bản đồ số: 73/371, có địa chỉ tại: Thôn Long Tiến, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Theo giấy chứng nhận “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BL 899568, số vào sổ cấp GCN: CH 00029 do...
Giá: 787.500.000₫
Quận/huyện: TX Kỳ Anh
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 159, tờ bản đồ Lô số 10 Khu TĐC Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, tại địa chỉ: Nay là TDP Quyết Tiến, phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với...
Giá: 363.600.000₫
Quận/huyện: TX Kỳ Anh