Thông báo bán đấu giá lần 5 BĐS tại : Tổ dân phố Nhân Thắng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Giá: 452.000.000₫

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau:

Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dung đất của bên thế chấp tại thửa đất số 29, tờ bản đồ số 45/371, địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố Nhân Thắng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo “ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CD 112646, Số vào sổ cấp GCN: CH00134 do UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 10/03/2016, thế chấp tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 10471160 ngày 25/11/2016.

Giá khởi điểm: 452.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi hai triệu đồng)

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Hà Tĩnh; Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ; Điện thoại: 0986.004.075

Thời hạn mua hồ sơ tham gia đấu giá: 19/03/2020 đến 17h00 ngày 107/04/2020 (trong giờ hành chính)

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/04/2020 đến 09/04/2020

Thời hạn nộp phiếu trả giá: đến 16h00 ngày 07/04/2020

Ngày tổ chức cuộc đấu giá/ công bố giá: 08h00p ngày 10/04/2020.

(Thông tin chi tiết xem tại đây)

Đầu mối liên hệ: Phòng MBN và MBTSTC - Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; Địa chỉ: Tầng L2B, tòa nhà R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Chuyên viên mua bán tài sản thế chấp: Trần Thị Len; Email:canhdv3@vpbank.com.vn; Điện thoại: 0988.818.045