Máy móc thiết bị ( Đấu giá)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải pickup cabin kép; Nhãn hiệu: CHEVROLET; BKS: 98C-160.47 G iá khởi điểm: 580.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 580.000.000₫
Loại: ô tô tải pickup cabin kep
Hãng: CHEVROLET