Nhà đất ( Đấu giá)

Ngân hàng chúng tôi đang cần bán đấu giá thanh lý tài sản là Quyền sử dụng đất tại địa chỉ : số 13 Trích Sài, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Giá khởi điểm bán đấu giá: 8.380.299.320 đồng ( Tám tỷ, ba trăm tám mươi triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn, ba trăm hai mươi đồng ) Tiền đặt trước: 1.600.000.000 đồng ( Một tỷ, sáu trăm triệu đồng ) Thời gian mua hồ sơ và đặt cọc chậm nhất là: ...
Giá: Liên hệ
Diện tích: 50 m2
Quận/huyện: Tây Hồ