Ô tô

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu SSANGYONG - BKS: 18A-088.66 Giá khởi điểm : 327.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh...
Giá: 327.000.000₫
Loại: ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu VEAM BKS 37C-198.71 Giá khởi điểm : 230.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh...
Giá: 230.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu KIA BKS 29D-314.31 Giá khởi điểm : 180.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm tám mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Minh;...
Giá: 180.000.000₫
Loại: Ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui; Nhãn hiệu: VEAM; BKS: 99C-123.75 G iá khởi điểm: 272.000.000 đồng (Bằng...
Giá: 272.000.000₫
Loại: ô tô tải có mui
Hãng: VEAM
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET - BKS: 21A-058.76 Giá khởi điểm : 340.000.000đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ phần đấu giá Á Âu;...
Giá: Liên hệ
Loại: Ô tô con
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô con nhãn hiệu KIA - BKS 37A-266.81 Giá khởi điểm : 575.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ phần Đấu giá Á...
Giá: 575.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: KIA
Ngân hàng chúng tôi đang cần bán đấu giá thanh lý tài sản là chiếc xe ô tô: Tài sản bán đấu giá: 01 chiếc xe ô tô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu Ford Transit; BKS: 29B-167.10; Số khung: TGMCGGR42625; Số máy: RATORQ4D243H; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 238961 do Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 19/5/2016 đứng tên ông Trương Mậu Nam. Giá khởi điểm: 612.000.000 đồng (Sáu trăm mười hai triệu đồng chẵn) . Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc bán...
Giá: 612.000.000₫
Loại: Ô tô
Hãng: Ford