Ô tô ( Đấu giá)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con; Nhãn hiệu: HYUNDAI; BKS: 30E-320.07 G iá khởi điểm: 210.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm...
Giá: 210.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: HYUNDAI
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe Sơ mi rơ móoc nhãn hiệu CIMC - BKS 29R-053.30 G iá khởi điểm: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tr ...
Giá: 300.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô tải tựu đổ nhãn hiệu TRUONGGIANG BKS: 37C-167.56 Giá khởi điểm : 258.000 .000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám triệu đồng chẵn) Đơn vị...
Giá: 258.000.000₫
Loại: Ô tô tải tự đổ
Hãng: TRUONGGIANG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô ô con nhãn hiệu MAZDA BKS: 99A-128.77 Giá khởi điểm : 670.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp Danh Bảo Minh; Địa chỉ: Số 9, ngách 57, ngõ 322, phố Lê Trọng...
Giá: 670.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: MAZDA
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải VAN, CHEVROLET, BKS 37D-023.55 G iá khởi điểm: 162.000.000 đồng (Bằng chữ: ...
Giá: 162.000.000₫
Loại: Ô tô tải VAN, CHEVROLET, BKS 37D-023.55
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có cần cẩu, nhãn hiệu VEAM, 29C-775.59; G iá khởi điểm: 345.000.000 đồng (bằng chữ: Ba...
Giá: 345.000.000₫
Loại: Ô tô tải có cần cẩu, nhãn hiệu VEAM BKS 29C-775.59
Hãng: VEAM
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải Van; Nhãn hiệu Chevrolet; Số loại: Spark; Màu đỏ, BKS: 29D-201.73 ; G iá khởi điểm: 1 ...
Giá: 168.000.000₫
Loại: Ô tô tải VAN
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu GIAIPHONG - BKS: 88C-097.95 Giá khởi điểm : 366.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá...
Giá: 366.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: TRUONGGIANG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui; Nhãn hiệu: VEAM; BKS: 99C-123.75 G iá khởi điểm: 272.000.000 đồng (Bằng chữ: ...
Giá: 272.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: VEAM
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ ; Nhãn hiệu: CNHTC; BKS: 35C-076.68 G iá khởi điểm: 630.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 630.000.000₫
Loại: ô tô tải tự đổ
Hãng: CNHTC
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu GIAIPHONG - BKS: 88C-098.98 Giá khởi điểm : 391.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi mốt triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá...
Giá: 391.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: GIAIPHONG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu AUDI A4 - BKS 29A-387.68 G iá khởi điểm: 583.000.000 đồng (Bằng chữ: N ...
Giá: 583.000.000₫