Ô tô ( Đấu giá)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu SHACMAN BKS: 90C-039.15 Giá khởi điểm : 470.000.000 đồng Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty TNHH Định giá và Đấu giá tài sản Bảo Minh ...
Giá: 470.000.000₫
Loại: Xe ô tô đầu kéo
Hãng: SHACMAN
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải nhãn hiệu VIETTRUNG - BKS 29C-482.36 G iá khởi điểm: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm...
Giá: 400.000.000₫
Loại: Ô tô tải
Hãng: VIETTRUNG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu HAECO - BKS 98B-014.34 G iá khởi điểm: 1.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ...
Giá: 1.400.000.000₫
Loại: Ô tô khách
Hãng: HAECO
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI ACCENT - BKS 98A-070.50 G iá khởi điểm: 440.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn...
Giá: Liên hệ
Loại: Ô tô con
Hãng: HYUNDAI ACCENT
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET - BKS 37A-401.58 G iá khởi điểm: 470.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm...
Giá: 470.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI I10 - BKS 34A-202.01 G iá khởi điểm: 270.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai...
Giá: 270.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: HYUNDAI I10
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu MAZDA - BKS 30E-854.32 G iá khởi điểm: 608.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm...
Giá: 608.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: MAZDA
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu FAW - BKS 29H-061.73 G iá khởi điểm: 330.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 330.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: FAW
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải van nhãn hiệu DONGBEN - BKS 29D-209.28 G iá khởi điểm: 175.500.000 đồng (Bằng chữ: Một...
Giá: 175.500.000₫
Loại: Ô tô tải van
Hãng: DONGBEN
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải mui bạt nhãn hiệu KIA BONGOIII - BKS 29C-363.94 G iá khởi điểm: 180.000.000 đồng (Bằng...
Giá: 180.000.000₫
Loại: Ô tô tải mui bạt
Hãng: KIA BONGOIII
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải van nhãn hiệu CHEVROLET SPARK - BKS 28D-000.70 G iá khởi điểm: 171.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 171.000.000₫
Loại: Ô tô tải van
Hãng: CHEVROLET SPARK
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HAIMA - BKS 28A-044.33 G iá khởi điểm: 380.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm...
Giá: 380.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: HAIMA