Tài sản bán đấu giá

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: ...
Giá: 60.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: KIA MORNING
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu CHEVROLET COLORAD BKS: 29C-962.26 Giá khởi điểm : 620.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ...
Giá: 620.000.000₫
Loại: Ô tô tải pickup cabin kép
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: ô tô tải có mui, Nhãn hiệu DONGFENG , BKS 15C-262.89 ...
Giá: 430.000.000₫
Loại: ô tô tải có mui
Hãng: DONGFENG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô con nhãn hiệu MAZDA BKS: 18A-049.24 Giá khởi điểm : 640.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh Tài...
Giá: 640.000.000₫
Loại: Ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI SANTAFE BKS:: 88A-172.81 Giá khởi điểm : 910.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm mười triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ phần đấu giá Á Âu;...
Giá: 910.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: HYUNDAI SANTAFE
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: ô tô tải có mui, Nhãn hiệu SUZUKI, BKS 29C-965.35 G iá khởi điểm: 160 .000.000...
Giá: 160.000.000₫
Loại: ô tô tải có mui
Hãng: SUZUKI
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 8, tờ bản đồ số: 11, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: N883678 cấp ngày 23/02/1999 tại địa chỉ: khu Hồng Phong 1, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh...
Giá: 2.897.000.000₫
Diện tích: 197,08 m2
Quận/huyện: Bắc Giang
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET CRUZE 22A-073.90 G iá khởi điểm: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn ) ...
Giá: 400.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: ô tô con, Nhãn hiệu HYUNDAI, BKS 73A-092.99 G iá khởi điểm: 600 .000.000 đồng ...
Giá: 600.000.000₫
Loại: ô tô con
Hãng: HYUNDAI
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe Sơmi Rơ mooc nhãn hiệu LIANGSHAN - BKS 29R-035.47 G iá khởi điểm: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ...
Giá: 200.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI ELANTRA 35A-081.40 G iá khởi điểm: 490.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi ...
Giá: 490.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe tải pickup cabin kép nhãn hiệu CHVROLET COLORADO 37C-274.36 G iá khởi điểm: 485.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi...
Giá: 485.000.000₫