Tài sản bán đấu giá

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 99, tờ bản đồ số: 58, tại địa chỉ: bãi X3 khu ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở...
Giá: 2.084.000.000₫
Diện tích: 40,3 m2
Quận/huyện: Thanh Trì
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải VAN, CHEVROLET, BKS 37D-023.55 G iá khởi điểm: 162.000.000 đồng (Bằng chữ: ...
Giá: 162.000.000₫
Loại: Ô tô tải VAN, CHEVROLET, BKS 37D-023.55
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có cần cẩu, nhãn hiệu VEAM, 29C-775.59; G iá khởi điểm: 345.000.000 đồng (bằng chữ: Ba...
Giá: 345.000.000₫
Loại: Ô tô tải có cần cẩu, nhãn hiệu VEAM BKS 29C-775.59
Hãng: VEAM
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải Van; Nhãn hiệu Chevrolet; Số loại: Spark; Màu đỏ, BKS: 29D-201.73 ; G iá khởi điểm: 1 ...
Giá: 168.000.000₫
Loại: Ô tô tải VAN
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu GIAIPHONG - BKS: 88C-097.95 Giá khởi điểm : 366.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá...
Giá: 366.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: TRUONGGIANG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui; Nhãn hiệu: VEAM; BKS: 99C-123.75 G iá khởi điểm: 272.000.000 đồng (Bằng chữ: ...
Giá: 272.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: VEAM
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ ; Nhãn hiệu: CNHTC; BKS: 35C-076.68 G iá khởi điểm: 630.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 630.000.000₫
Loại: ô tô tải tự đổ
Hãng: CNHTC
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu GIAIPHONG - BKS: 88C-098.98 Giá khởi điểm : 391.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi mốt triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá...
Giá: 391.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: GIAIPHONG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu AUDI A4 - BKS 29A-387.68 G iá khởi điểm: 583.000.000 đồng (Bằng chữ: N ...
Giá: 583.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất của bên thế chấp đối với thửa đất số 222, tờ bản đồ số 6I-III-12, tại địa chỉ số 163 tổ 8, phường Thanh lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thuộc quyền sử dụng/quyền sở hữu của ông Đặng...
Giá: 4.563.000.000₫
Diện tích: 50.7 m2
Quận/huyện: Hai Bà Trưng
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui ; Nhãn hiệu: DONGFENG; BKS: 37C-286.16 G iá khởi điểm: 765.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 765.000.000₫
Loại: ô tô tải có mui
Hãng: DONGFENG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui ; Nhãn hiệu: VEAM; BKS: 99C-123.75 G iá khởi điểm: 272.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 272.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui