Tài sản bán đấu giá

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu FOTON - BKS: 90C-051.72 Giá khởi điểm: 380.000.000 đồng ( Bằng chữ: Ba trăm tám mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Định giá và...
Giá: 380.000.000₫
Loại: Xe ô tô đầu kéo
Hãng: FOTON
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu CHEVROLET - BKS: 22C-043.61 Giá khởi điểm : 430.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu...
Giá: 430.000.000₫
Loại: ô tô tải pickup cabin kép
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu TMT - BKS: 36C-200.67 Giá khởi điểm: 115.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm mười lăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức...
Giá: 115.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con, nhãnh hiệu Huyndai, BKS 35A-079.72 G iá khởi điểm: 260.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu...
Giá: 260.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: Huyndai
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu SHACMAN BKS: 90C-039.15 Giá khởi điểm : 470.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty TNHH Định giá và...
Giá: 470.000.000₫
Loại: Xe ô tô đầu kéo
Hãng: SHACMAN
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải nhãn hiệu VIETTRUNG - BKS 29C-482.36 G iá khởi điểm: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm...
Giá: 400.000.000₫
Loại: Ô tô tải
Hãng: VIETTRUNG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu HAECO - BKS 98B-014.34 G iá khởi điểm: 1.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ...
Giá: 1.400.000.000₫
Loại: Ô tô khách
Hãng: HAECO
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI ACCENT - BKS 98A-070.50 G iá khởi điểm: 440.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn...
Giá: Liên hệ
Loại: Ô tô con
Hãng: HYUNDAI ACCENT
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET - BKS 37A-401.58 G iá khởi điểm: 470.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm...
Giá: 470.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI I10 - BKS 34A-202.01 G iá khởi điểm: 270.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai...
Giá: 270.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: HYUNDAI I10
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu MAZDA - BKS 30E-854.32 G iá khởi điểm: 608.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm...
Giá: 608.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: MAZDA
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu FAW - BKS 29H-061.73 G iá khởi điểm: 330.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 330.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: FAW