Tài sản bán đấu giá

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe sơ mi rơ mooc nhãn hiệu CIMC , BKS: 29R-504.82 Giá khởi điểm : 216.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty TNHH Định giá và Đấu giá tài sản...
Giá: 216.000.000₫
Loại: Xe Sơ mi rơ mooc
Hãng: CIMC
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô khách nhãn hiệu SAMCO - BKS: 35B-010.68 Giá khởi điểm : 1.024.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đầu giá...
Giá: 1.024.000.000₫
Loại: Ô tô khách
Hãng: SAMCO
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu DAEWOO BKS 18A-064.45 Giá khởi điểm : 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam...
Giá: 200.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ ; Nhãn hiệu: DONGFENG; BKS: 29C-702.61 G iá khởi điểm: 396.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 396.000.000₫
Loại: ô tô tải tự đổ
Hãng: DONGFENG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ ; Nhãn hiệu: CHIENTHANG; BKS: 20C-125.39. G iá khởi điểm: 154.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 154.000.000₫
Loại: ô tô tải tự đổ
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui ; Nhãn hiệu: DONGFENG; BKS: 15C-262.89. G iá khởi điểm: 447.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 447.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: DONGFENG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu PORSCHE - BKS 29A-560.54 G iá khởi điểm: 510.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười ...
Giá: 510.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET - BKS: 14A-306.57 Giá khởi điểm : 450.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ phần đấu giá...
Giá: 450.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe tải pickup cabin kép nhãn hiệu CHVROLET COLORADO 37C-274.36 G ...
Giá: 485.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô tải có cần cẩu nhãn hiệu DAEWOO BKS: 18C-080.05 Giá khởi điểm : 776.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty...
Giá: 776.000.000₫
Loại: Ô tô tải có cần cẩu
Hãng: DAEWOO
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu LEXUS RX350 29A-159.95 G iá khởi...
Giá: 1.200.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô ô tô tải tự đổ nhãn hiệu TRUONGGIANG DFM , BKS: 19C-110.48 Giá khởi điểm : 355.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công...
Giá: 355.000.000₫
Loại: Ô tô tải tự đổ