Tài sản bán đấu giá

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu TMT - BKS: 37C-261.58 Giá khởi điểm : 280.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty TNHH Định giá...
Giá: 280.000.000₫
Loại: Ô tô tải tự đổ
Hãng: TMT
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu FOTON THACO - BKS: 36C-162.36 Giá khởi điểm: 239.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ...
Giá: 239.000.000₫
Loại: Ô tô
Hãng: FOTON THACO
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 ô tô tải tự đổ nhãn hiệu VEAM - BKS: 29C-771.59 Giá khởi điểm bán đấu giá: 329.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi chín triệu đồng chẵn) . Đơn vị tổ chức đấu giá tài...
Giá: 329.000.000₫
Loại: Ô tô tải tự đổ
Hãng: VEAM
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 2 Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 0809/2017/HĐĐG/VPB-ĐGSV ngày 02/10/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Sao Việt. Công ty tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt t hông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm...
Giá: 360.000.000₫
Loại: Ô tô
Hãng: Thaco
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 1610 /2017/HĐĐG/VPB-ĐGĐA ngày 16 / 10 /2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. Công ty tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá...
Giá: Liên hệ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 1610 /2017/HĐĐG/VPB-ĐGĐA ngày 16 / 10 /2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. Công ty tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá...
Giá: Liên hệ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Phụ lục số 01 ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 2809.1/2017/HĐĐG/VPB-ĐGĐA ngày 28/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. Công ty tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản ...
Giá: Liên hệ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Phụ lục số 01 ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 2809.2/2017/HĐĐG/VPB-ĐGĐA ngày 28/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. Công ty tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản ...
Giá: Liên hệ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Phụ lục số 01 ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 2809.3/2017/HĐĐG/VPB-ĐGĐA ngày 28/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. Công ty tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản ...
Giá: Liên hệ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 23/2017/HĐĐG/VPB-NVA ngày 22/9/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Đấu giá Nam Việt; Thực hiện Phụ lục số 01 - Hợp đồng số 23/2017/HĐĐG/VPB-NVA ngày 14/10/2017 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng ký giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Đấu giá...
Giá: Liên hệ
Loại: Xe đầu kéo
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Phụ lục số 01 ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 1809.1/2017/HĐĐG/VPB-ĐGĐA ngày 18/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông...
Giá: Liên hệ
Loại: Ô tô
Hãng: Ford
Ngân hàng chúng tôi đang cần bán đấu giá thanh lý tài sản là Quyền sử dụng đất tại địa chỉ : số 13 Trích Sài, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Giá khởi điểm bán đấu giá: 8.380.299.320 đồng ( Tám tỷ, ba trăm tám mươi triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn, ba trăm hai mươi đồng ) Tiền đặt trước: 1.600.000.000 đồng ( Một tỷ, sáu trăm triệu đồng ) Thời gian mua hồ sơ và đặt cọc chậm nhất là: ...
Giá: Liên hệ
Diện tích: 50 m2
Quận/huyện: Tây Hồ