Thông báo bán đấu giá lần 9 tài sản tại Tiểu khu 13 Thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Phụ lục số 01 ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 2809.1/2017/HĐĐG/VPB-ĐGĐA ngày 28/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. Công ty tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản ...
Giá: Liên hệ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Phụ lục số 01 ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 2809.2/2017/HĐĐG/VPB-ĐGĐA ngày 28/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. Công ty tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản ...
Giá: Liên hệ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Phụ lục số 01 ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 2809.3/2017/HĐĐG/VPB-ĐGĐA ngày 28/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. Công ty tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản ...
Giá: Liên hệ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 23/2017/HĐĐG/VPB-NVA ngày 22/9/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Đấu giá Nam Việt; Thực hiện Phụ lục số 01 - Hợp đồng số 23/2017/HĐĐG/VPB-NVA ngày 14/10/2017 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng ký giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Đấu giá...
Giá: Liên hệ
Loại: Xe đầu kéo
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Phụ lục số 01 ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 1809.1/2017/HĐĐG/VPB-ĐGĐA ngày 18/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông...
Giá: Liên hệ
Loại: Ô tô
Hãng: Ford
Ngân hàng chúng tôi đang cần bán đấu giá thanh lý tài sản là Quyền sử dụng đất tại địa chỉ : số 13 Trích Sài, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Giá khởi điểm bán đấu giá: 8.380.299.320 đồng ( Tám tỷ, ba trăm tám mươi triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn, ba trăm hai mươi đồng ) Tiền đặt trước: 1.600.000.000 đồng ( Một tỷ, sáu trăm triệu đồng ) Thời gian mua hồ sơ và đặt cọc chậm nhất là: ...
Giá: Liên hệ
Diện tích: 50 m2
Quận/huyện: Tây Hồ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 38/2017/HĐĐG/VPB-TT ngày 20/10/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty TNHH Đấu Giá Toàn Thành. Công ty tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Đấu Giá Toàn Thành thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Địa chỉ: Số...
Giá: Liên hệ
Loại: Ô tô
Hãng: Kia
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 21/2017/HĐĐG/VPB-NVA ngày 15/9/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Đấu giá Nam Việt; Thực hiện Phụ lục số 01 - Hợp đồng số 21/2017/HĐĐG/VPB-NVA ngày 14/10/2017 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng ký giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Đấu giá Nam Việt số 21/2017/HĐĐG/VPB-NVA ngày 15/9/2017;...
Giá: Liên hệ
Loại: Ô tô
Hãng: Ford
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Phụ lục số 01 ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 2809.4/2017/HĐĐG/VPB-ĐGĐA ngày 28/09/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. Công ty tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản ...
Giá: Liên hệ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 0610 /2017/HĐĐG/VPB-ĐG SV ngày 19 / 10 /2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá ...
Giá: Liên hệ
Loại: Xe tải
Ngân hàng chúng tôi đang cần bán đấu giá thanh lý tài sản là chiếc xe ô tô nhãn hiệu FORD TRANSIT BKS: 29B – 170.92 số khung : TGMCGKR43748 số máy : RATORQ4D243H chứng nhận đăng ký xe ô tô số 276138 do Công an Hà Nội cấp ngày:27/07/2016 Giá khởi điểm bán đấu giá: 607.500.000 đồng ( Sáu trăm linh bảy triệu, năm trăm nghìn đồng.) Tiền đặt trước: 121.000.000 đồng ( Một trăm hai mươi mốt triệu đồng.) ...
Giá: Liên hệ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Tài sản bán đấu giá : 01 (một) chiếc xe ô tô tải đầu kéo, nhãn hiệu FOTON số khung: PEB8EL021472, số máy: 21414K072167, BKS: 38C-069.51, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 004632 do Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh hà Tĩnh cấp ngày 23/3/2015 đứng tên ông Hoàng Trọng Mẫu. Giá khởi điểm của tài sản : 570.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi triệu đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ...
Giá: Liên hệ