Tài sản cần xử lý

Giá: 4.000.000.000₫
Diện tích: 35.2 m2
Quận/huyện: Tây Hồ
Giá: Liên hệ
Diện tích: 60 m2
Quận/huyện: Hà Đông
Giá: Liên hệ
Diện tích: 220 m2
Quận/huyện: Thanh Trì
Giá: Liên hệ
Diện tích: 100 m2
Quận/huyện: Sóc Sơn
Giá: Liên hệ
Diện tích: 82.9 m2
Quận/huyện: Hoàng Mai
Giá: Liên hệ
Diện tích: 264.2 m2
Quận/huyện: Bắc Từ Liêm
Giá: 2.100.000.000₫
Diện tích: 90 m2
Quận/huyện: Hà Đông
Giá: 5.000.000.000₫
Diện tích: 86 m2
Quận/huyện: Bắc Từ Liêm
Giá: 3.700.000.000₫
Diện tích: 69 m2
Quận/huyện: Ba Đình
Giá: 3.600.000.000₫
Diện tích: 39.2 m2
Quận/huyện: Sơn Tây
Giá: 1.620.000.000₫
Diện tích: 500 m2
Quận/huyện: Đông Anh
Giá: 4.500.000.000₫
Diện tích: 86 m2
Quận/huyện: Bắc Từ Liêm