Tài sản cần xử lý

Giá: 10.000.000.000₫
Diện tích: 68.8 m2
Quận/huyện: Cầu Giấy
Giá: 4.500.000.000₫
Diện tích: 129 m2
Quận/huyện: Đống Đa
Giá: 800.000.000₫
Diện tích: 50 m2
Quận/huyện: Hà Đông
Giá: 6.000.000.000₫
Diện tích: 109.2 m2
Quận/huyện: Hà Đông
Giá: 4.500.000.000₫
Diện tích: 96.4 m2
Quận/huyện: Hà Đông
Giá: 3.700.000.000₫
Diện tích: 33 m2
Quận/huyện: Hà Đông
Giá: 1.550.000.000₫
Diện tích: 39.8 m2
Quận/huyện: Thanh Xuân
Giá: 612.000.000₫
Loại: Ô tô
Hãng: Ford
Giá: 2.400.000.000₫
Diện tích: 30 m2
Quận/huyện: Cầu Giấy
Giá: 3.322.800.000₫
Diện tích: 206.4 m2
Quận/huyện: Hà Đông
Giá: 2.800.000.000₫
Diện tích: 40.2 m2
Quận/huyện: Long Biên