Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 27/12/2017

Phòng Mua bán nợ và Mua bán Tài sản Thế chấp thuộc Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) xin giới thiệu tới các anh chị lời chào trân trọng. Thực hiện chức năng đã được Ban lãnh đạo VPBank AMC phân công, hiện nay Phòng MBN&MBTSTC đang thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ, tìm kiếm khách hàng cú nhu cầu mua tài sản để giúp cho các chủ tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu tại VPBank thực hiện việc bán tài sản đ...

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 26/12/2017

Phòng Mua bán nợ và Mua bán Tài sản Thế chấp thuộc Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) xin giới thiệu tới các anh chị lời chào trân ...

Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 07/11/2017

Phòng Mua bán nợ và Mua bán Tài sản Thế chấp thuộc Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) xin giới thiệu tới các anh chị lời chào trân ...