Thông báo bán đấu giá lần 7 BĐS tại : Tổ dân phố Nhân Thắng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Giá: 366.300.000₫

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau:

Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sử dung đất của bên thế chấp tại thửa đất số 29, tờ bản đồ số 45/371, địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố Nhân Thắng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh theo “ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CD 112646, Số vào sổ cấp GCN: CH00134 do UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 10/03/2016, thế chấp tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 10471160 ngày 25/11/2016.

Giá khởi điểm: 366.300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng)

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Hà Tĩnh; Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ; Điện thoại: 0986.004.075

Thời hạn mua hồ sơ tham gia đấu giá:  đến 14h00 ngày 26/6/2020 (trong giờ hành chính)

Thời hạn nộp tiền đặt trước:  đến 26/6/2020

Thời hạn nộp phiếu trả giá: đến 26/6/2020

Ngày tổ chức cuộc đấu giá/công bố giá: ngày30/6/2020.

Đầu mối liên hệ: Phòng xử lý tài sản bảo đảm - TT xử lý nợ pháp lý VPBank.

Tầng 6 tòa nhà Việt Hải, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chuyên viên Xử lý tài sản bảo đảm: Nguyễn Quốc Thành;

Email: thanhnq13@vpbank.com.vn; Điện thoại: 0934528856.