Thông báo đấu giá 01 xe ô tô con; Nhãn hiệu: HYUNDAI; BKS: 30E-657.71

Giá: 780.000.000₫
Loại: ô tô con

Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con; Nhãn hiệu: HYUNDAI; BKS: 30E-657.71

Giá khởi điểm: 780.000.000 đồng (Bằng chữ:  Bảy trăm tám mươi triệu đồng chẵn)

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam; Địa chỉ: Số 76 ngõ 146 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 0904066996

Thời hạn mua hồ sơ tham gia đấu giá:  đến 17h00 ngày 16/04/2019 (trong giờ hành chính)

Thời hạn nộp tiền đặt trước:  đến trước 17h00 ngày 16/04/2019 (trong giờ hành chính)

Thời hạn nộp phiếu trả giá: từ 9h00 đến 17h00 ngày 16/04/2019 (trong giờ hành chính)

Ngày tổ chức cuộc đấu giá/ công bố giá: 10h30p ngày 19/04/2019

(Thông tin chi tiết xem tại đây)

Đầu mối liên hệ: Phòng MBN và MBTSTC - Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; Địa chỉ: Tầng L2B, tòa nhà R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Chuyên viên mua bán tài sản thế chấp: Nguyễn Hải Linh; Email:  Linhnh28@vpbank.com;  Điện thoại:  0941166866

Chuyên viên nghiệp vụ phát mại: Nguyễn Hồng Khánh; Email: Khanhnh6@vpbank.com.vn; Điện thoại: 0392562654