THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẦN 5 XE TẢI CÓ MUI NHÃN HIỆU DONGBEN BKS 60C-300.19

Giá: 71.000.000₫

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 XE TẢI CÓ MUI NHÃN HIỆU DONGBEN BKS 60C-300.19

Giá khởi điểm: 71.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu đồng chẵn)

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành;

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 028 668 20690

Thời hạn mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết đến ngày 03/09/2019

Thời hạn nộp tiền đặt trước: 29,30 và 03/09/2019 

Thời hạn nộp phiếu trả giá: 29,30 và 03/09/2019 

Ngày tổ chức cuộc đấu giá/ công bố giá: 04/09/2019

 (Thông tin chi tiết xem tại đây)

Đầu mối liên hệ: Lầu 1, số 96 Cao Thắng, phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,

Chuyên viên mua bán tài sản thế chấp:Ngô Quốc Thắng; Email: thangnq7@vpbank.com.vn; Điện thoại: 0908222984

Chuyên viên nghiệp vụ phát mại: Nguyễn Thị Yến, Email: yennt38@vpbank.com.vn. Điện thoại: 0936335508