THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẦN 5 XE TẢI CÓ MUI NHÃN HIỆU JAC BKS 63C-098.05

Giá: 270.000.000₫

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau:

Tài sản bán đấu giá: 01 XE TẢI CÓ MUI NHÃN HIỆU JAC BKS 63C-098.05

Giá khởi điểm: 270.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp;

Địa chỉ:.151 Trần Huy Liệu phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.;

Điện thoại: 02838453169

Thời hạn mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 29/08/2019 đến ngày 04/09/2019

Thời hạn nộp tiền đặt trước: 30/08/2019  đến  04/09/2019 

Thời hạn nộp phiếu trả giá: 30/08/2019  đến  04/09/2019

Ngày tổ chức cuộc đấu giá/ công bố giá: 05/09/2019

 (Thông tin chi tiết xem tại đây)

Đầu mối liên hệ: Lầu 1, số 96 Cao Thắng, phường 4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,

Chuyên viên mua bán tài sản thế chấp: Phạm Hào; Email: haop@vpbank.com.vn; Điện thoại: 0797301348

Chuyên viên nghiệp vụ phát mại: Nguyễn Thị Yến, Email: yennt38@vpbank.com.vn. Điện thoại: 0936335508