thông báo đấu giá xe ô tô tải có mui nhãn hiệu JAC BKS: 62C-085.82

Giá: 190.000.000₫

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau:
Tài sản bán đấu giá:xe ô tô tải có mui nhãn hiệu JAC BKS: 62C-085.82

Giá khởi điểm: 190.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu đồng chẵn)
Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bất Động sản Việt; Địa chỉ: số 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, TP. HCM; 
Thời hạn mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 11/092019 đến 12h ngày 21/09/2019
Thời hạn nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 21/09/2019
Thời hạn nộp phiếu trả giá: Đến 12h ngày 21/09/2019
Ngày tổ chức cuộc đấu giá/ công bố giá: Ngày 24/09/2019
(Thông tin chi tiết xem tại đây)
Đầu mối liên hệ: Phòng MBN và MBTSTC - Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà ACM, số 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
Chuyên viên mua bán tài sản thế chấp: Trần Quang Điệp; Email: dieptq1@vpbank.com.vn; Điện thoại: 0976750005
Chuyên viên nghiệp vụ phát mại: Nguyễn Thị Ngọc Lợi; Email: lointn@vpbank.com.vn; Điện thoại: 0896697677