Thông tin chân trang

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Địa chỉ: Tầng L2B, Tòa nhà R6 Royal City, số 72A đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 02473056600
Email: vpbamc@vpbank.com.vn