Chuyên viên Báo cáo và Hỗ trợ XLN - tháng 11/2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên Báo cáo và Hỗ trợ XLN, Quản lý danh sách hồ sơ xử lý nợ, nhận phân luồng từ ngân hàng và phân công về các đơn vị/cá nhân xử lý nợ Nơi làm việc: Hà Nội Ngành nghề: Tài chính Ngân hàng/ tài chính kế toán/kinh tế Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2018 Mô tả công việc - Quản lý danh sách hồ sơ xử lý nợ, nhận phân luồng từ ngân hàng và phân công về các đơn vị/cá nhân xử lý nợ. - T...

Chuyên viên Kế hoạch - chính sách XLN - Tháng 11/2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch - chính sách XLN, Tham gia công tác lập kế hoạch kinh doanh thường niên cho VPBank AMC cùng các đơn vị có liên quan tại Hội sở Ng...

Chuyên viên thu hồi nợ tại nhà - tháng 11/2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ tại nhà, Thu thập thông tin về khoản nợ, thông tin khách hàng phục vụ cho công tác xử lý nợ, Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, lập phương...

Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại - tháng 11/2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại, Tiến hành gọi điện thoại để tiếp cận các KH vay không trả nợ đúng hạn và lấy được cam kết trả nợ của họ Nơi làm ...

Chuyên viên giám sát hoạt động tài chính kế toán - tháng 11/2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên giám sát Hành chính nhân sự, Xây dựng quy định, quy trình giám sát chất lượng đối với hoạt động TCKT, Kiểm tra hồ sơ TCKT được thực hiện đúng ...

Chuyên viên giám sát Kế hoạch Tổng hợp - tháng 11/2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên giám sát Kế hoạch Tổng hợp, Xây dựng quy định, quy trình giám sát chất lượng đối với hoạt động KHTH, Kiểm tra hồ sơ KHTH được thực hiện đúng v...

Chuyên viên giám sát Hành chính nhân sự - tháng 11-2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên giám sát Hành chính nhân sự, Xây dựng quy định, quy trình giám sát chất lượng đối với hoạt động HCNS, Kiểm tra hồ sơ HCNS được thực hiện đúng ...

Chuyên viên XLN Pháp lý tín chấp khách hàng cá nhân Miền Bắc - tháng 11/2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên XLN Pháp lý tín chấp khách hàng cá nhân Miền Bắc,thu thập thông tin về khoản nợ, thông tin khách hàng phục vụ cho công tác xử lý nợ, nghiên ...

Chuyên viên xử lý nợ có tài sản bảo đảm - tháng 11/2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên xử lý nợ có tài sản bảo đảm, tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ có tài sản bảo đảm tại địa bàn bao. Thu thập thông tin cơ bản về...