Chuyên viên thu hồi nợ tại nhà

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ tại nhà, Thu thập thông tin về khoản nợ, thông tin khách hàng phục vụ cho công tác xử lý nợ, Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, lập phương án và thực hiện thu hồi nợ. Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Huế, Quảng Trị, Long An, Vĩnh Long Ngành nghề: Tài...

Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại, Tiến hành gọi điện thoại để tiếp cận các KH vay không trả nợ đúng hạn và lấy được cam kết trả nợ của họ Nơi làm...

Chuyên viên giám sát hoạt động tài chính kế toán

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên giám sát Hành chính nhân sự, Xây dựng quy định, quy trình giám sát chất lượng đối với hoạt động TCKT, Kiểm tra hồ sơ TCKT được thực hiện đúng ...

Chuyên viên giám sát Kế hoạch Tổng hợp

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên giám sát Kế hoạch Tổng hợp, Xây dựng quy định, quy trình giám sát chất lượng đối với hoạt động KHTH, Kiểm tra hồ sơ KHTH được thực hiện đúng...

Chuyên viên giám sát Hành chính nhân sự - tháng 8-2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên giám sát Hành chính nhân sự, Xây dựng quy định, quy trình giám sát chất lượng đối với hoạt động HCNS, Kiểm tra hồ sơ HCNS được thực hiện đún...

Chuyên viên Hành chính - Tháng 8/2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên Hành chính, nhận công văn đến, công văn đi, đóng dấu và lưu trữ công văn phụ trách về các dịch vụ hành chính như: văn phòng phẩm, nước uống,...

Chuyên viên XLN Pháp lý tín chấp khách hàng cá nhân Miền Bắc - tháng 8/2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên XLN Pháp lý tín chấp khách hàng cá nhân Miền Bắc,thu thập thông tin về khoản nợ, thông tin khách hàng phục vụ cho công tác xử lý nợ, nghiên ...

Chuyên viên xử lý nợ có tài sản bảo đảm - tháng 8/2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên xử lý nợ có tài sản bảo đảm, tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ có tài sản bảo đảm tại địa bàn bao. Thu thập thông tin cơ bản ...

Chuyên viên Truy dấu thông tin khách hàng tháng 8/2018

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên truy dấu thông tin khách hàng, tiếp nhận danh sách và hồ sơ tín dụng của những khách hàng đang có nợ xấu tại Ngân hàng nhưng không thể liên hệ...