Chuyên viên Kế toán

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên Kế toán. Hằng ngày, kiểm tra theo dõi tính chính xác dòng tiền đi, dòng tiền đến, số dư các tài khoản của công ty. Trực tiếp tiếp nhận, tập hợp, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ thanh toán nội bộ. Nơi làm việc: Hà Nội Ngành nghề: Kế toán Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2018 Mô tả công việc Hằng ngày, kiểm tra theo d...

Chuyên viên truy dấu thông tin khách hàng

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên truy dấu thông tin khách hàng, tiếp nhận danh sách và hồ sơ tín dụng của những khách hàng đang có nợ xấu tại Ngân hàng nhưng không thể liên...

Chuyên viên / Cộng tác viên thu hồi nợ

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên / Cộng tác viên thu hồi nợ, thu thập thông tin cơ bản về các khách hàng không trả nợ đúng hạn, gọi điện tiếp cận và lấy được cam kết trả nợ...

Chuyên viên Tuyển dụng và Đào tạo

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng và Đào tạo, thực hiện công tác đào tạo, thực hiện công tác tuyển dụng Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh Ngà...

Chuyên viên C&B và Quan hệ lao động

Vpbank Amc tuyển dụng Chuyên viên C&B và Quan hệ lao động. Thực hiện công tác tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm, thuế TNCN, thực hiện công tác văn bản quan hệ lao động, quản lý...

Trưởng bộ phận truy dấu thông tin khách hàng

VPBank AMC tuyển dụng Trưởng bộ phận / Chuyên viên Truy dấu thông tin khách hàng, tiếp nhận danh sách và hồ sơ tín dụng của những khách hàng đang có nợ xấu tại Ngân hàng...

Trưởng bộ phận Xử Lý Nợ Tín chấp

VPBank AMC tuyển dụng Trưởng bộ phận Xử Lý Nợ Tín chấp. Tổ chức phân công và triển khai công việc trong Bộ phận, thu thập thông tin về khoản nợ, thông tin khách hàng phục vụ...

Chuyên viên / Cộng tác viên xử lý nợ

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên/Cộng tác viên xử lý nợ, thu thập thông tin cơ bản về các khách hàng không trả nợ đúng hạn, gọi điện tiếp cận và lấy được cam kết trả nợ của ...

Chuyên viên Xử Lý Nợ có tài sản bảo đảm

VPBank AMC tuyển dụng Chuyên viên XLN có TSBĐ. Tiếp nhận hồ sơ các khoản vay được phân công. Thực hiện công tác đôn đốc/ làm việc với KH/ khởi kiện Nơi làm việc: Hà...