VPBank xử lý TS tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Giá: 6.700.000.000₫

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo việc xử lý tài sản thế chấp với nội dung cụ thể như sau:

Tài sản thế chấp: Toàn bộ quyền sử dung đất của bên thế chấp tại thửa đất số 198, tờ bản đồ số 31, địa chỉ thửa đất: Số 35 Xóm Trại, Tổ 5 La Khê, Hà Đông, Hà Nội; theo “ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BY046592, mang tên ông Nguyễn Công Hải và Bà Nguyễn Thị Dung.

Đầu mối liên hệ: Phòng XLTSBĐ - TT Xử lý nợ pháp lý - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Việt Hai, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.